Dyżur konsularny w Göteborgu

DYŻUR KONSULARNY W GÖTEBORGU
Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w dniach 10 - 11 października 2018 r. (w godz. 10.00 - 17.00) w siedzibie Związku Polskich Katolików przy Säveåns Strandgata 4 w Göteborgu odbędzie się dyżur konsularny.
Podczas dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportów biometrycznych (czyli wyłącznie dla tych osób, które posiadają polskie akty urodzenia). Na miejscu można będzie także poświadczyć własnoręczność podpisu.

 

UWAGA! – konsul nie będzie przyjmować wniosków o pierwsze paszporty tymczasowe dla nowonarodzonych dzieci w Szwecji, które nie posiadają jeszcze polskich aktów urodzenia, z uwagi na możliwość złożenia takiego wniosku drogą korespondencyjną. W przypadku konieczności uzyskania pierwszego paszportu dla dziecka tą drogą, wniosek/prośbę z uzasadnieniem, należy przesłać na adres sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

 

JAK ZAREZERWOWAĆ CZAS NA SPOTKANIE Z KONSULEM:

Aby zarezerwować czas na spotkanie z konsulem, należy wysłać maila: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl lub zadzwonić do Wydziału Konsularnego pod numer: (08) 50 57 50 60, podając poniższe informacje:

1. Imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku o paszport dla osoby dorosłej/dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia dziecka, poświadczenie podpisu).

3. Podanie informacji do kiedy jest lub był ważny dotychczasowy polski paszport lub polski dowód osobisty.

4. Preferowany dzień wizyty (środa - 10 października lub czwartek 11 października).

5. Dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail.

 

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA SPOTKANIE Z KONSULEM:

Komplet dokumentów, zdjęcia (zwracamy uwagę na to, aby zdjęcia były prawidłowo wykonane przez fotografa) – konsul ma prawo zażądać wymiany zdjęcia, jeśli nie będzie zgodne z wymogami. W tym celu proszę zapoznać się jakie dokumenty będą potrzebne do konkretnej sprawy zgodnie z informacją na naszej stronie:

http://www.sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

Do złożenia wniosku o paszport biometryczny dla osoby niepełnoletniej należy przedstawić polski akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. W sprawach niestandardowych proszę się wcześniej skonsultować z naszym urzędem mailowo sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym będzie gotówka – prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. Na naszej stronie w zakładce „paszporty” (link powyżej) znajduje się tabela opłat.

Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.

5/6.04.2018 - DYŻUR KONSULARNY W GÖTEBORGU

Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie uprzejmie informuje, że w dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r. (czwartek i piątek) w Göteborgu odbędzie się dyżur konsularny.

Dyżur zostanie zorganizowany w siedzibie Związku Polskich Katolików przy Säveåns Strandgata 4, 415 05 Göteborg, w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportów dla dzieci i dorosłych oraz realizowana będzie czynność potwierdzania własnoręczności podpisu.

 

JAK ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE:

 

Aby zarezerwować czas na spotkanie z konsulem, należy wysłać maila na adres sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl lub zadzwonić na nr tel. +46 8 50 57 50 60, podając poniższe informacje:

 

1. Imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

 

2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku o paszport dla osoby dorosłej/dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia dziecka).

 

3. W przypadku wniosku o paszport dla małoletniego dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia oraz czy posiada nadany numer PESEL (nie personnumer).

 

4. Preferowany dzień wizyty (czwartek piątek).

 

5. Dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail.

 

 

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA SPOTKANIE Z KONSULEM:

 

Komplet dokumentów, zdjęcia (zwracamy uwagę na to, by zdjęcia były prawidłowo wykonane przez fotografa) – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. W tym celu proszę zapoznać się jakie dokumenty będą potrzebne do konkretnej sprawy, zgodnie z informacją na naszej stronie internetowej:

 

http://sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

 

Do złożenia wniosku o paszport biometryczny 5-letni dla dziecka należy przedstawić polski akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce.

 

Do złożenia wniosku o pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka należy przedstawić Personbevis z pełnymi danymi o rodzicach tzw. folkbokfӧringsuppgifter. Personbevis wystawiony na tzw. pass nie jest podstawą do złożenia wniosku o polski paszport i nie będzie akceptowany.

 

Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest opłata w gotówce – prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. Na naszej stronie w zakładce „paszporty” (link powyżej) znajduje się tabela opłat.

 

Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.

12/13.10.2017 - Dyżur konsularny w GBG

DYŻUR KONSULARNY W GÖTEBORGU

Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie uprzejmie informuje, że w dniach 12 i 13 października 2017 r. (czwartek i piątek) w Göteborgu odbędzie się dyżur konsularny.

Dyżur zostanie zorganizowany w siedzibie Związku Polskich Katolików przy Säveåns Strandgata 4, 415 05 Göteborg, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski o wydanie paszportów dla dzieci i dorosłych oraz realizowana będzie czynność potwierdzania własnoręczności podpisu.

 

JAK ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE:

 Aby zarezerwować czas na spotkanie z konsulem, należy wysłać maila na adres sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl lub zadzwonić na nr tel. +46 8 50 57 50 60 (w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 14.30 – 15.30, we wtorek w godz. 10.30-11.30), podając poniższe informacje: 

 1. Imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku o paszport dla osoby dorosłej/dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia dziecka).

 3. W przypadku wniosku o paszport dla małoletniego dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia oraz czy posiada nadany numer PESEL (nie personnumer).

 4. Preferowany dzień wizyty (czwartek 12 października lub piątek 13 października).

 5. Dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail.

  

 CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA SPOTKANIE Z KONSULEM:

 Komplet dokumentów, zdjęcia (zwracamy uwagę na to, by zdjęcia były prawidłowo wykonane przez fotografa) – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. W tym celu proszę zapoznać się jakie dokumenty będą potrzebne do konkretnej sprawy, zgodnie z  informacją na naszej stronie internetowej:

 http://sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

 Do złożenia wniosku o paszport biometryczny 5-letni dla dziecka należy przedstawić polski akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce.

 Do złożenia wniosku o pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka należy przedstawić Personbevis z pełnymi danymi o rodzicach tzw. folkbokfӧringsuppgifter. Personbevis wystawiony na tzw. pass nie jest podstawą do złożenia wniosku o polski paszport i nie będzie akceptowany.

 Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest opłata w gotówce – prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. Na naszej stronie w zakładce „paszporty” (link powyżej) znajduje się tabela opłat.

 Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.

2.03.2017 - Dyzur konsularny w Göteborgu

DYŻUR KONSULARNY W GÖTEBORGU

2-3 marca 2017 r.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie uprzejmie informuje, że w dniach 2 oraz 3 marca 2017 r. w Göteborgu odbędzie się dyżur konsularny.

Dyżur zostanie zorganizowany w siedzibie Związku Polskich Katolików przy Säveåns Strandgata 4 415 05 Göteborg, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów oraz sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu).

 

JAK ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE:

Aby zarezerwować czas na spotkanie z konsulem, należy wysłać maila lub zadzwonić do konsulatu, podając poniższe informacje.  sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl  tel. +46 8 50 57 50 60

 

1. Imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku o paszport dla osoby dorosłej/dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia dziecka).

3. W przypadku wniosku o paszport dla małoletniego dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia oraz czy posiada nadany numer PESEL (nie personnumer!).

4. Preferowany dzień wizyty (czwartek 2 marca lub piątek 3 marca).

5. Dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail.

 

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA SPOTKANIE Z KONSULEM:

Komplet dokumentów, zdjęcia (zwracamy uwagę na to by zdjęcia były prawidłowo wykonane przez fotografa) – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane! W tym celu proszę zapoznać się jakie dokumenty będą potrzebne do konkretnej sprawy zgodnie z  informacją na naszej stronie:

http://www.sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/ 

Do złożenia wniosku o paszport biometryczny 5-letni dla dziecka należy przedstawić polski akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. 

Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest opłata w gotówce – prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. Na naszej stronie w zakładce „paszporty” (link powyżej) znajduje się tabela opłat.

 

Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.

Pismo od Konsula

Szanowni Państwo!

 Z dniem 30 września 2016 roku kończę misję Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji.

Chciałabym Państwu serdecznie podziękować za okazywaną mi życzliwość i pomoc.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że w mojej pracy zawsze kierowałam się Państwa dobrem. Wszelkie działania kierowanego przez mnie urzędu miały na celu zapewnienie jak najszerzej pojmowanych interesów naszych Rodaków mieszkających i pracujących w Szwecji. Mam nadzieję, że nam się to udawało.

 
Na pożegnanie chciałabym zadedykować Państwu wiersz ks. Twardowskiego:

„Jak da­leko od­szedłeś
od pros­te­go kub­ka z jed­nym uchem
od sta­rego stołu ze zwykłą ceratą
od wzrusze­nia nie na niby
od sensu
od podzi­wu nad światem
od te­go co na­gie a nie rozebrane
od te­go co wiel­kie nie tyl­ko z da­leka ale i z bliska
od ta­jem­ni­cy nie wykłada­nej na talerz
od mat­ki która pat­rzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Pol­ski z raną”.

 
Życzę Państwu i Państwa Bliskim dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.


Łączę uprzejme wyrazy

Barbara Sośnicka
Radca Minister, Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada RP w Sztokholmie

Godziny otwarcia placówki: - w każdą niedzielę od godziny 12:00 - 16:00 w pozostałe dni tygodnia zgodnie z harmonogramem dyżurów.