Ziarnko historii

Związek Polskich Katolików w Göteborgu powstał w 1985 r.

Inicjatorem i współzałożycielem związku był ks. Stanisław Matuła. Po rozpoczęciu swej pracy duszpasterskiej zauważył on potrzebę zgromadzenia niezrzeszonej części tutejszej Polonii, najpierw przez utworzenie Koła Przyjaciół Kościoła, a niedługo potem powołanie ZPK.

W kwietniu 1985r. powstał związek pod tymczasowym zarządem prezesa Andrzeja Witkowskiego. Przez kolejne lata trwania związku przewodniczyli mu ofiarnie pp. Adam Podlaszewski, Adam Pawełczyński, Wiesław Purwin, Bernard Korniak i Tadeusz Brosloff-Opałko. Ostatnie 15 lat patronował związkowi, wspierał swą radą i pomocą o. Kazimierz Pawlak, rektor Polskiej Misji Katolickiej. Dzięki jego zaangażowaniu i czynnemu udziałowi w życiu związku łatwiej było związkowi pokonywać trudności i rozwijać swoją działalność.

Potrzebę istnienia związku potwierdzają wszystkie te lata. Związek Polskich Katolików doskonale wpisał się w polonijną mapę Göteborga i całej Szwecji. Na przestrzeni minionych lat ZPK bardzo aktywnie angażował się w akcje charytatywne pod bacznym okiem p. Mieczysława Girynia, to tutaj p. Krystyna Mikulska uczyła dzieci jęz. polskiego i prowadziła dziecięcy zespół taneczno-muzyczny „Skrzaty”. Niemały wkład w rozwój rytmiczny naszych dzieci miała również p. Barbara Rezler, a p. katechetka Renata Augustsson niestrudzenie przez 15 lat przygotowywała je do Komunii Świętej. To tu niektóre z naszych dzieci po raz pierwszy spotkały św. Mikołaja, to tu powstał wspaniały chór pod dyrekcją p. Wojciecha Głucha. To tutaj spotykaliśmy się do niedawna w jedynej w Skandynawii polskiej Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. To tutaj również rokrocznie spotykamy się przy tradycyjnym „jajku wielkanocnym” i „opłatku”. Tutaj również spotykamy się na niedzielnych obiadach i różnych imprezach okolicznościowych. Od 10 lat działalności związku towarzyszy dwumiesięcznik „Goniec Katolicki” redagowany przez Adama Pawełczyńskiego,

Od 2004 r. ZPK ma nową siedzibę przy Säveans Strandgata 4 w Göteborgu. Zmienił się również statut związku, który stał się związkiem niezależnym, nadal jednak działającym w oparciu o katolickie i demokratyczne zasady. Niezmienione pozostały również cele ZPK, do których należy między innymi troska o utrzymanie i rozwijanie kultury katolickiej i wywodzących się z niej tradycji polskich.

Ewa Pawłowska (na podstawie „Gońca Katolickiego”)

Godziny otwarcia placówki: - w każdą niedzielę od godziny 12:00 - 16:00 w pozostałe dni tygodnia zgodnie z harmonogramem dyżurów.